начало » Новини
04.10.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда сихронизиране на текста на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 с разпоредбите на приетата с Решение № 481/23.05.2017 г. на Общински съвет - Враца Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца.

Обществената консултация ще се проведе на 12 октомври 2017 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА