начало » Новини
16.10.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проекти на Наредби за изменение и допълнение на:

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца- предвижда се въвеждане на цени за нови услуги, предлагани на населението на община Враца от ОП „Спорт и туризъм“ и звено „Център за младежки дейности”.

- Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр. Враца- предвижда въвеждане на двадесет минутен гратисен период за престой в  денонощната зона за платено паркиране по ул. „Христо Ботев”, гр. Враца.

- Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт-Враца“ ЕООД на територията на Община Враца- предвиждат изменения и допълнения, свързани със засилване на социалния ангажимент на Община Враца към определени преференциални групи граждани на град Враца (пенсионери и лица с увреждания), използващи градския транспорт.

Обществената консултация ще се проведе на 24 октомври 2017г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца са публикувани проектите, придружени с мотиви за тяхното приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.Съгласувал