начало » Новини
31.10.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

 Общински съвет – Враца организира обществена консултация във връзка с Предложение за приемане на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, за което уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица.

С предлаганото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца се цели коректно и точно посочване на всички услуги, които предоставя Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца и тяхната цена чрез приемане на нов списък на услугите, отговарящ на съвременното търсене на услуги потребители на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.

 

Обществената консултация ще се проведе на 07 ноември 2017 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

 

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obsavet@vratza.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

  

С уважение,

Румен Антов

Председател на Общински съвет - Враца