начало » Новини
07.11.2017
Община Враца започна изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции"

Община Враца започна изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции"

Община Враца стартира изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции". Проектът е на стойност 6 385 000 лева и се осъществява по ОП „Региони в растеж", като част от Инвестиционната програма на община Враца. Финансирането е в размер на 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите обхващат шест образователни институции. Това са Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов", Средно училище „Христо Ботев" и детските градини „Знаме на мира", „Европейчета", „Дъга" и „Зора".

В ППМГ „Акад. Иван Ценов" ще бъде извършен вътрешен ремонт на основната сграда на училището, включващ изграждане на нови сервизни възли, подмяна на вътрешна ел. инсталация. В двора на гимназията, ще бъде подменена настилката на съществуващата спортна площадка, ще бъдат поставени нови пейки, кошчета за отпадъци и спортни съоръжения. Предвижда се и обновяване на физкултурния салон на училището, където ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност и ще бъде извършен ремонт на ВиК и ел. инсталациите. Европейските средства, предвидени за изпълнението на проекта в ППМГ са в размер на 1 005 136,21 лв.

В СУ „Христо Ботев" на мястото на съществуващата асфалтирана площадка с игрища ще бъде изградена нова спортна зала. Залата ще засегне незначителна част от игрището за футбол на малки вратички в двора на имота. Постройката ще бъде едноетажна, без сутерен, разделена основно на две функционални зони – спортна зала и зона за достъп и обслужване. Спортната зала е разделена на две игрища – едно за официални срещи и едно помощно игрище. Капацитетът на сградата е 326 бр. седящи места, като 4 бр. от тях са за зрители в неравностойно положение и допълнителни 20 бр. места за правостоящи. Общият капацитет на трибуните е за 346 посетители. Проектът е на стойност 1 816 549,90 лв.

В детските градини „Знаме на мира", „Европейчета" „Дъга" и „Зора", проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на ВиК и ел. инсталации. За дворното пространство на ДГ „Знаме на мира“ се предвижда изграждане на 6 броя детски площадки, доставка и монтаж пейки и кошчета за отпадъци, озеленяване и залесяване. В двора на ДГ „Европейчета” база 1 ще бъде поставена вертикална планировка и ще бъде изградена детска площадка с ударопоглъщаща настилка, оборудвана с нови съоръжения. Предвижда се доставка и монтаж градински пейки и кошчета за отпадъци.

Чрез изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции" ще се инвестира в подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците. Подобрените условия ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добра активност при усвояване на знанията и последващата им реализацията на пазара на труда, включително ще се намали и процентът на преждевременно отпадналите от училище.