Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.11.2017
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ за Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

 С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда да се прецезират условията за кандидатстване за общинско жилище и да се определи нов размер на месечния наем за 1 кв.м. жилищна площ.

Обществената консултация ще се проведе на 14 декември 2017 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 

 

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА