начало » Новини
21.11.2017
Фирми и арендатори ще чистят селата в Община Враца

            Всичките 22 села на територията на Община са готови да посрещнат зимния сезон и имат сключени договори за снегопочистване със земеделски производители. Арендаторите със собствена техника ще извършват почистването на улиците в населените места, единствено в село Мало Пещене, фирмата, която поддържа четвъртокласната пътна мрежа ще извършва снегопочистването в населеното място.

Община Враца, чрез Общинско предприятие "БКС", е предоставила пясъчносолна смес във всички села, която ще се използва за тротоарите и спирките.