начало » Новини
24.11.2017
Кметът Калин Каменов участва в Конференция на МОСВ за подобряване качеството на атмосферния въздух

Кметът Калин Каменов участва в Конференция на МОСВ за подобряване качеството на атмосферния въздух

Кметът Калин Каменов бе сред участниците в конференцията, организирана от Министерството на околната среда и водите „Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Форумът бе открит от министъра на околната среда и водите Нено Димов и на него присъстваха още Ивелина Василева, председател на комисията по околната среда и водите при 44-то Народно събрание на Република България, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и др.

На конференцията Каменов бе в качеството си на член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/. От името на Сдружението, кметът на Враца приветства присъстващите и посочи, че проблемът с въздуха е изключително тежък и той не е само екологичен, но и има социално-икономическо измерение. От името на НСОРБ той поясни, че неговото решение е възможно единствено с полагане на съвместни усилия и предприемане на реални мерки за подобряване на чистотата на въздуха от всичките отговорни институции в страната.

Кметът на Враца информира, че Националното сдружение на общините в България участва активно в сформираните две междуведомствени работни групи - за анализ на възможните мерки при горивата за битово отопление и за подобряване характеристиките на автомобилния транспорт. Експерти работят и за създаването на ефективни предложения, насочени към борбата със замърсяването, но за тяхното приемане и реално изпълнение е необходима ясна воля и политика на всички нива, както и финансова осигуреност. Каменов допълни още, че с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 /ОПОС/ много общини разработват или актуализират програми за качеството на атмосферния въздух. Той уточни, че вече има 11 сключени договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а общият размер на финансирането е над 1,5 милиона лв., като това са общините Варна, Пловдив, Асеновград, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, Благоевград и Перник.

 

По време на изказването си, от името на НСОРБ Калин Каменов направи две предложения: в Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г., на Оперативната програма, да бъде предвидена процедура, свързана с изпълнението на заложените в програмите на общините мерки за подобряване качеството на въздуха, както и процедурата да бъде отворена и достъпна за кандидатстване през по-дълъг срок (например 2 г.), което ще даде необходимата увереност за общините, че средствата са там и могат да бъдат ползвани гъвкаво, при готовност от тяхна страна.