начало » Новини
27.11.2017
Заместник-кметът Петя Долапчиева откри официално обновения двор на детска градина в село Три кладенци

Заместник-кметът Петя Долапчиева откри официално обновения двор на детска градина в село Три кладенци

Заместник-кметът Петя Долапчиева, кметът на село Три кладенци Светлан Симеонов, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите инж. Цветинка Нейкова и директорът на Детска градина „Щастливо детство“ Галя Йончева официално прерязаха лентата на обновения двор на детската градина в с. Три кладенци. Детското заведение е филиал на ДГ „Щастливо детство“.

От името на кмета на Община Враца г-н Калин Каменов, Петя Долапчиева поздрави присъстващите, като пожела весели игри на децата на новата площадка, а на родителите и кмета на населеното място да я опазват и съхранят, за да й се радват много години. Към призива, да опазваме новата площадка се присъедини и инж. Цветинка Нейкова.

С песни и танци децата от групата поздравиха гостите на събитието и изразиха радостта си от новата придобивка. Директорът на детската градина - Галя Йончева информира за извършените дейности по проекта, чрез който дворът е превърнат в приятна зона за труд, спорт, обучение и игра на децата от разновъзрастова група „ Незабравка“ в с. Три кладенци.

 

Новата площадка е изградена по проект „Зелено сърце” и е финансиран от Национална кампания „Чиста Околна Среда“-2017, ПУДООС гр. София за разновъзрастова група „Незабравка“ в с. Три кладенци по темата:„ Обичам природата- и аз участвам“.

Чрез дейностите по проекта е създадена подходяща образователно-възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата за провеждане на педагогически ситуации на открито по образователно направление околен свят, конструиране и технологии, физическа култура, изобразително изкуство и др. Оборудвана е еко - зона на открито „Зелено сърце”.

Извършено е озеленяване и са оформяни лехи с цветя,  засадени са  храсти и дръвчета, чрез които децата ще могат да се запознаят с многообразието и красотата на растителния свят.

По проекта е изградена зона за различни игри и спорт чрез  катерушка, пясъчник, детско влакче и детска пейка. Закупени са детски енциклопедии за природата, водата, сезоните, растенията и др., мултимедия и екран за реализиране на дейности, чрез интерактивни методи.