Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.04.2009
Ръководството на ЕКОБУЛПАК се срещна днес с представители на постоянната комисия по Екология и опазване на околната среда към Общински съвет – Враца

Ръководството на ЕКОБУЛПАК се срещна днес с представители на постоянната комисия по Екология и опазване на околната среда към Общински съвет – Враца в лицето на Владимир Ценов от НДСВ, Кирил Беков ог ГЕРБ, представители на отдел Екология към община Враца, експерти от РИОСВ и журналисти. Заедно те провериха дали в базата на ЕКОБУЛПАК се съхраняват битови и опасни отпадъци от град София. По време на обиколката разгледаха съоръжението и получиха пълна информация за това, какво се съхранява в него. Кметът на община Враца инж.Тотю Младенов поиска пълен доклад за извършената проверка, на базата на която да се вземат съответните законови мерки.

         

Площадката във Враца е закупена от ЕКОБУЛПАК в началото на миналата година във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на дружеството по отношение на Меморандума, подписан от Организацията за оползотворяване на опаковките и МОСВ. От декември 2008 г. до февруари 2009 в нея са складирани около 1000.т алтернативно гориво., което се използва като суровина в производствения процес на “Холсим”. Екобулпак има сключен договор с циментовия завод за предоставяне на нерециклируеми отпадъци от опаковки с цел оползотворяване на енергията им.”Много е важно гражданите от Враца да знаят, че в нашата база не постъпват битови или опасни отпадъци, а само от сортирани суровини и съществуването й не крие никаква опасност за населението. Имаме всички разрешителни за дейността, която извършваме, спазваме изцяло екологичното законодателство. Ние сме екологично отговорна компания” - ,обясни прокуристът на дружеството Милен Димитров. Обектът е осигурен с необходимата инфраструктура, електрификация и ВИК, противопожарна инсталация, паркинг При изграждането му са спазени всички норми: екологични, санитарни, противопожарни, строителни и др. законови изисквания. Основен принцип на европейските директиви е да се насърчава предотвъртяването или намаляването на отпадъците, както и тяхното оползотворяване чрез рециклиране, повторна употреба или използването им като източник на енергия. Това е един сериозен енергиен ресурс, от който всяка една развита държава не трябва да се лишава, особено сега на фона на задълбочаващата се световна енергийна и суровинна криза.

#
# # # #