Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.12.2017
Община Враца започва изпълнението на проект за действие при кризисни ситуации за 6 млн. лв.

В началото на 2017 г. одобреният за финансиране проект „Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации в региона Долж-Враца“ беше на път да не се реализира. Проектът е одобрен за финансиране по програмата за трансгранично Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 през 2016 г., но поради възникнала невъзможност, от страна на Областна администрация – Враца да осигури предвиденото в проекта собствено финансиране стартирането на проекта беше застрашено. Благодарение на навременно предприетите и адекватни мерки от страна на Областна администрация, към Община Враца беше отправена покана да се включи в проекта, с цел да се осигури успешната му реализация. От страна на Управляващия орган Програмата беше задействана процедура за смяна на досегашния партньор Областна администрация с Община Враца. Извършената проверка установи, че Община Враца отговаря на всички изисквания на Програмата и разполага с необходимия капацитет за изпълнение на проектното предложение. Смяната беше одобрена и от представителите на Националното сдружение на общините в България. След успешното приключване на процедурата партньор по проекта вече е Община Враца, като на 16.11.2017 г. беше подписано партньорско споразумение с другите двама партньори: Окръжен съвет Долж, в качеството на Водещ Бенефициент и Инспекторат за извънредни ситуации – Олтения.

Проектът е с продължителност 36 месеца и се предвижда да стартира в началото на 2018 година.

Одобреният общ допустим бюджет е 5 935 643 евро, (11 609 108 лв.) като ЕФРР ще финансира 85% от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете страни ще предоставят допълнително 13% за публичните органи. Собственият принос на всеки от партньорите по проекта е 2% от собствения му бюджет. Бюджетът за Община Враца по проекта е в размер на 5 889 904,87 лв.

Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе в гр. Враца в началото 2018 година.

Целта на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в зоната Долж- Враца. Основните дейности са:

Създаване на Пункт за интервенции при извънредни ситуации на Международното летище в гр.Крайова, и Трансгранична точка за подобряване на капацитета за намаляване на риска при извънредни ситуации в област Враца; дейностите са съвместни учения в Крайова и във Враца, кампания за повишаване на информираността на обществото и заинтересованите страни, които са включени в съвместното управление на риска.

Чрез изпълнението на проекта на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще се предостави лодка с транспортен колесар и спасителен технически автомобил, а на Община Враца - снегопочистващ автомобил с разпръскващ модул за сол и пясък, репатриращ автомобил за катастрофирали тежкотоварни автомобили и високопроходим пикап 4х4.

Техническото оборудване по проекта, което ще се предостави на Центъра за спешна медицинска помощ - Враца включва многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на спешен пациент с възможност за пренос на всички жизнени параметри в реално време, транспортни респиратори за командна и асистирана вентилация с кислородни бутилки за санитарни автомобили, линейки с кувьози за транспортиране на новородени, както и специализиран автомобил за транспортиране на кръвни продукти и човешки органи за трансплантация.