Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.12.2017
Калин Каменов е сред първите 10 най-прозрачни кметове в страната

Калин Каменов е сред първите 10 най-прозрачни кметове в страната

Калин Каменов е сред първите топ 10 на най-прозрачните кметове  в страната и само за две години от 13-то, в момента е на 7-мо място. Неговият рейтинг е 4.33 и се нарежда сред кметовете на градове като София, Пловдив, Бургас, Габрово и др. Изследването на капацитета на кметската институция се базира на оценка на два показателя и те са способността за реализация на ясна управленска визия и мобилизиране на необходимите ресурси за развитие на общността. Също така подобрение се отчита и на по-активната политика за контрол върху изпълнението на възложените услуги и налагането на ефективни санкции. Официалното представяне на резултатите от Третия годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2017 бяха направени днес, 8 декември, от Асоциация „Прозрачност без граници“, когато се отбелязва Международния ден за борба с корупцията. На събитието присъства и кметът на Враца – Калин Каменов, който представи пред присъстващите новият управленски стил в Община Враца.

Тази година Враца е сред общините с най-висок ръст и е на първо място по индекса обществени обсъждания и консултации с гражданите.

Индексът за местната система за почтеност предлага сравнителен анализ на общините в 27-те областните центрове в България и се базира на информация от широк кръг източници с времеви обхват последните две години /официални документи, проведени специализирани наблюдения във всяка една от обхванатите общини, информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация/.  Изследвани са ключови институции и социални актьори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, граждански организации, съд и полиция.

#
# # # #