Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.12.2017
Повишени професионални умения и мотивирани млади хора са акцентът в успешно реализиран социален проект

Повишени професионални умения и мотивирани млади хора са акцентът в успешно реализиран социален проект

            На заключителна пресконференция беше отчетен успешно реализиран социален проект за Община Враца. Извършените дейности и постигнатите резултати представи ръководителят на проекта – Инна Цветкова. На срещата присъстваха още – кметът Калин Каменов, партньорите по проекта, потребители на услугата и граждани.

            Посредством интерактивна презентация бяха очертани целите на реализираното предложение „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца“. Цветкова посочи, че в основата на разработката е мотивирането на млади хора, до 29 годишна възраст, към активно включване в пазара на труда и изграждането на професионални умения. Сред специфичните цели, акцентът беше поставен върху създаването на умения, повишаването на професионалните компетенции и осигуряването на заетост на неактивни младежи от община Враца.

            Обхванатият брой потребители на услугата са около 60 лица, които са преминали през мотивационно обучение и психологически консултации, като от тях 47 са завършили и взели сертификати за професия „Озеленител“. Нещо повече – 11 са върнатите младежи в структурата на образованието, 21 са регистрирани в териториалната дирекция „Бюро по труда“, 15 са назначени на работа в общинско предприятие „Спорт и туризъм“, а 16 е броят на назначените в общинското комунално предприятие БКС.

 

            В рамките на мултимедийната презентация бяха представени отделните дейности по процедурата, а именно: идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г.; предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа; обучения по придобиване на професионална квалификация, както и наемане на лица от целевата група на длъжности, за период до 6 месеца.

            Според ръководителя на проекта основните предизвикателства пред екипа по време на изпълнение на дейностите са: липсата на мотивираност, неизградените трудови навици и  възползването от социалната политика на държавата.

            На срещата бяха отправени и препоръки от експертите по проекта, сред които се откроиха – желанието за по-облекчени условия за допустимост на лицата от целевата група, както и стимулиране за участие чрез възможност за по-конкурентно заплащане.

            Проектът „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца“ се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на предложението е 318 811 лв., а дейностите са реализирани в рамките на 20 месеца. Бенефициент е Община Враца, в партньорство с „Българско сдружение за личностна алтернатива“ – София, Сдружение „Дом на науката и техниката“ – Враца, ОП „БКС“ - Враца и ОП „Спорт и туризъм“ – Враца.

#
# # # #