начало » Новини
11.01.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на второ четене на проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на второ четене на проект на Наредба за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

С предложения проект на Наредба се уреждат общите правила и се регламентират отношенията между Община Враца и всички възложители на строително-монтажни работи, при които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост.

Обществената консултация ще се проведе на 19 януари 2018г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца, съгласно Решение № 667 по Протокол № 44 от 19.12.2017г. на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 

С уважение,

МАРИЯ ПОПОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

(съгл. Заповед №85/10.01.2018г.)