Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.01.2018
Започна санирането на жилищни сгради с до 35 апартамента в град Враца

Започна санирането на жилищни сгради с до 35 апартамента в град Враца

Петнадесет са многофамилните жилищни сгради с до 35 апартамента, които ще бъдат санирани във Враца през 2018 г., а три от тях вече са почти готови. Блоковете са част от Инвестиционната програма на Община Враца.

Дейностите се изпълняват по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ и „Проект 2“, финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Към настоящия момент три от сградите по „Проект 2“, намиращи се на бул. "Христо Ботев" 79, ул. "Петропавловска" 56 и ул. "Петропавловска" 42 са вече почти завършени.

Двата проекта са насочени към подобряване на жилищните условия чрез внедряване на енергийно ефективни мерки в 15-те многофамилни жилищни сгради. С реализацията на проектите се очакват от 20 до 40% икономии на топлинна енергия за близо 250 домакинства в град Враца. Изпълнителите, които ще осъществяват строително-монтажните работи по „Проект 1“ и „Проект 2“ са съответно ДЗЗД „М-Билд Милениум“ – гр. София и ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – Артис ЕООД“ – гр. София.

В края на миналата година Община Враца сключи два договора за изпълнение на Инженеринг с избраните изпълнители, които проектират и осъществят строително-монтажните работи по санирането.

Разработените идейни концепции за визията на всеки един от одобрените за финансиране блокове, както и предвидените строително-монтажни работи са обсъдени с жителите на всяка от сградите. За целта са проведени 15 общи събрания на собствениците, на които присъстващите изказаха и своите лични предпочитания за бъдещия облик на сградите, в които живеят.

След внедряването на енергийно ефективните мерки, фасадите на многофамилните жилищни сгради ще бъдат боядисани в цветове, кореспондиращи с цветовете на заобикалящите ги сгради, като по този начин ще се постигне хомогенност на съответната градска зона.

Строителният надзор се осъществява от „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД – гр. София за „Проект 1“, а за „Проект 2“ от „Кодас Консултинг ЕООД“ - гр. София. За извършване на независима външна преценка на допустимостта и правотата на направените проектни разходи са сключени договори с независим одитор.

 

Седемте сгради, които са обект на дейностите по Проект 1 са:

ул. „Г. С Раковски” 15 , бул. „Никола Войводов“ 38, бул. „Алеко Константинов“ 7, ул. „Димитраки Хаджитошев“ 29, ул. „Стоян Кялъчев“ 19- 21,  ул. „Мито Орозов“ 57, бул. „Демокрация“ 2;

 

Осемте сгради, които са обект на дейностите по Проект 2 са:

 ул. „Ангел Грамчев” №1,  бул. „Никола Войводов“ 20,  бул. „Никола Войводов“ 6, бул. „Никола Войводов“ 1, ул. „Спас Соколов“ 22, бул.„Христо Ботев“79, ул. „Петропавловска“ 56, ул. „Петропавловска“ 42.

#
# # # #