начало » Новини
15.01.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда актуализация на цените на услуги за „Депониране на неопасни производствени отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра” и „Приемане на неопасни производствените отпадъци в РДНО, транспортиране и термично оползотворяване в „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД.

Обществената консултация ще се проведе на 29 януари 2018 година, от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА