Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.01.2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ във връзка с приемане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Враца, приет с Решение № 370 по Протокол № 26 от 31.01.2017 г. на Общински съвет – Враца

С предложения проект за изменение на Правилника се цели цел намаляване на административната тежест за гражданите, ограничаване възможността за злоупотреби от страна на родители и получаване на финансовата помощ от две общини едновременно, както и недопускане изплащане на финансовата помощ на лица, имащи задължения за изминали периоди към Община Враца.

Обществената консултация ще се проведе на 20 февруари 2018г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

С уважение,

ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

(съгл. Заповед № 123/17.01.2018г.)

#
# # # #