начало » Новини
02.02.2018
Община Враца с превантивни мерки срещу безразборното разкопаване на улици

Община Враца с превантивни мерки срещу безразборното разкопаване на улици

През настоящата седмица беше приета Наредба, ограничаваща безразборното разкопаване на улици и елементи на техническата инфраструктура на територията на община Враца.

С цел ефективност при спазване на новия нормативен акт, местната администрация е изпратила писма до всички възложители на строително-монтажни работи, които извършват прокопавания на терени общинска собственост. Дружествата трябва да изготвят инвестиционни програми за 2018 година, в които да са приложени графици за изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности.

Община Враца ще съгласува програмите до 31 март 2018г., като дейностите на различните възложители ще бъдат групирани времево, с цел съвместното и паралелното им реализиране.

Всички дружества са уведомени, че извършването на ремонтни работи, които не са включени в инвестиционните програми за годината, са забранени. На юридическите лица и едноличните търговци, нарушаващи разпоредбите на Наредбата, ще бъдат налагани имуществени санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.

Положителните резултати, които се очакват след приемането на Наредбата е  значително намаляване броя на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и др., за чиято поддръжка е отговорна  Община Враца, както и ще се освободят собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания.