начало » Новини
13.02.2018
Община Враца събра на координационна среща експерти по проект за саниране

Община Враца събра на координационна среща експерти по проект за саниране

Работна среща, с цел координиране на действията при реализирането на проект  „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ и „Проект 2“, събра експерти от Общината, представители на дирекция „Инспекция по труда“, ОП „БКС - Враца“, фирмите изпълнители и строителен надзор. На срещата бяха обсъдени организационните задачи преди стартирането на съществената дейност по строително-монтажните работи по 15-те блока, включени в Проект 1 и Проект 2.

Сред основните изисквания, които бяха дадени от страна на „Инспекция по труда“  е работниците да имат сключени трудови договори, да носят работно облекло и лични предпазни средства, както и да се спазва стриктно част „План безопасност и здраве“.

На организационната среща бе посочено, че към момента има 7 разрешения за строеж, влезли в сила, а на 5 предстои това да стане. В тази връзка строителите трябва да изготвят графици за предстоящото монтиране на скелета на обектите, както и да се уточни поставянето на допълнителни контейнери за изхвърляне на строителните отпадъци.

Строителят е задължен също да поддържа чиста строителната площадка, да използва качествени материали, както и да информира своевременно за всеки възникнал проблем членовете на Сдружението на собствениците.

„Уточнихме детайли по отношение на организацията и се дадоха отговори на възникнали въпроси, с цел по-голяма ефективност на работата между всички участници в предстоящите строително-монтажни дейности“, каза в края на срещата ръководителят на проекта Генко Стоянов.

Петнадесет са многофамилните жилищни сгради с до 35 апартамента, които ще бъдат санирани във Враца през 2018 г. Блоковете са част от Инвестиционната програма на Община Враца.

 

Седемте сгради, които са обект на дейностите по Проект 1 са: ул. „Г. С Раковски” 15 , бул. „Никола Войводов“ 38, бул. „Алеко Константинов“ 7, ул. „Димитраки Хаджитошев“ 29, ул. „Стоян Кялъчев“ 19- 21,  ул. „Мито Орозов“ 57, бул. „Демокрация“ 2.

Осемте сгради, които са обект на дейностите по Проект 2 са: ул. „Ангел Грамчев” №1,  бул. „Никола Войводов“ 20,  бул. „Никола Войводов“ 6, бул. „Никола Войводов“ 1, ул. „Спас Соколов“ 22, бул. „Христо Ботев“ 79, ул. „Петропавловска“ 56, ул. „Петропавловска“ 42.

Към настоящия момент три от сградите по „Проект 2“, намиращи се на бул. „Христо Ботев" 79, ул. „Петропавловска" 56 и 42 са готови.

Двата проекта са насочени към подобряване на жилищните условия чрез внедряване на енергийно ефективни мерки в 15-те многофамилни жилищни сгради. С реализацията на проектите се очакват от 20 до 40% икономии на топлинна енергия за близо 250 домакинства в град Враца. Изпълнителите, които ще осъществяват строително-монтажните работи по „Проект 1“ и „Проект 2“ са съответно ДЗЗД „М-Билд Милениум“ – гр. София и ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД – Артис ЕООД“ – гр. София.

Строителният надзор се осъществява от „Мултиплекс Инженеринг“ ЕООД – гр. София за „Проект 1“, а за „Проект 2“ от „Кодас Консултинг ЕООД“ - гр. София.