начало » Новини
22.02.2018
Образователната програма „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ стартира във Враца

Образователната програма „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ стартира във Враца

На 21.02.2018 г., в Конферентната зала в Община Враца пред директорите на всички училища в града, бе обявен стартът на образователната програма „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ на ЕКОПАК България. На проявата присъства заместник-кметът Петя Долапчиева и експерти от община Враца.

Целта на програмата е  да подпомогне учителите в провеждането на екологично образование и възпитание в училище. ЕКОПАК създаде специален образователен пакет, който бе раздаден безплатно на училищата в страната. Той включва разработени уроци за ученици от I до XII клас по темите: разграждане на отпадъците в природата и последиците за човешкото здраве, флората и фауната, видове отпадъци, разделно събиране и рециклиране, екологичен отпечатък. Към уроците има и видео материали, презентации, предложения за еко игри и състезания, информационни табла. Използваните методи и похвати са интерактивни и залагат на знанията и конкретния опит на децата в съответната възраст.

„В центъра на този наш образователен проект са учителите. Разчитаме изключително много на тях. Те могат компетентно да предадат на децата ни знанията за процесите и ползите от рециклирането. Но преди всичко, те са тези, които могат да запалят у тях интереса и любовта към природата. С личния си пример, с авторитета си, те са ключов фактор и в израстването им като личности с отговорно и активно отношение към проблемите на съвременния свят.“, отбеляза Мариана Петкова, мениджър „Връзки с обществеността и комуникации“ в ЕКОПАК България.

Инициативата „Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е национална и се провежда с подкрепата на Министерство на образованието и Министерство на околната среда и водите. Враца е първият град, в който всички училища стават част от нея. Успешното й провеждане в града ще бъде добър пример за цялата страна за ефективно екологично образование в полза на обществото и природата.

„Ползата от рециклирането за обществото и околната среда е безспорна. Разделното събиране на отпадъци и отговорното отношение към природата са задължение на всеки един от нас и затова превръщането им в устойчиви навици трябва да започне в най-ранна възраст. И тук ролята на училището, и по-специално, тази на учителите, е незаменима.“ – посочват още организаторите.