начало » Новини
22.02.2018
Отчетоха напредък по проект „СТИМУЛ“

Отчетоха напредък по проект „СТИМУЛ“

На 22.02.2018 г., в Общностния център за деца и семейства във Враца се проведе пресконференция за отчет на напредъка в изпълнението на дейностите по проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Форумът бе организиран от екипа за организация и управление на проекта и бе открит от заместник-кмета Петя Долапчиева. „Изразявам радостта си от това, че Общностния център за деца и семейства е мястото, което дава подкрепа на нуждаещите се, променя съдби и с което всеки врачанин може да се гордее.“ – каза в приветствието си заместник-кметът.

Ръководителят на проекта Емилия Николаева представи презентация за основните параметри на проекта, времевия обхват, реализираните до момента дейности и резултатите от предоставянето на услугите за ранно детско развитие.

В периода август 2016 – декември 2017 г. са реализирани 7 услуги, в които са обхванати общо 400 деца от 0 до 7 години и техните семейства, както и бъдещи родители, попадащи в целевите групи по проекта, а именно от уязвими групи и общности в риск, в частност ромска общност, социално слаби, здравно неосигурени, безработни, хора с увреждания, получаващи социални помощи, самотни родители и др.

Специалистите от услугите са провели над 5 700 индивидуални и приблизително 50 групови консултации с деца и родители, касаещи здравословното, психо - моторното, когнитивното и социалното развитие на децата в ранна детска възраст, основни проблеми на децата с увреждания, мерки за справяне с дефицитите в развитието на децата и успешната им социализация и интеграция в обществото. Организирани и проведени са редица мероприятия в Общностния център за деца и семейства по повод на коледни, новогодишни, великденски, национални и др. празници; Общинско състезание „Мама, татко и аз“; „Децата на Враца спортуват“; „Децата на Враца рисуват“ и „Децата на Враца танцуват“.

Музикално - художествена програма изнесоха децата, посетители на Общностния център за деца и семейства.

 

В пресконференцията участие взеха и представители на дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности“ на Община Враца, дирекция „Социално подпомагане“ - Враца, отдел „Закрила на детето“, директори на детски и учебни заведения, родители и специалисти, предоставящи услугите.