начало » Новини
23.02.2018
Община Враца призовава домоуправителите за съдействие при регистрирането на домашни кучета

Във връзка със задълженията на управителите на етажна собственост по чл.7 , ал. 6 и по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на етажната собственост в срок до 12.03.2018 г. напомняме на домоуправителите да предоставят в ст. № 15 на Община Враца, книгата на етажната собственост, където всеки собственик, ползвател или обитател е вписал притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета - и номера на ветеринарномедицинския паспорт и пореден номер, с който е регистриран в Общината.

През 2016 г. Община Враца изпрати писма до домоуправителите в града за съдействие относно регистрирането на домашни кучета. В тях общинска администрация прикани домоуправителите да предупредят живущите във входа собственици на домашни кучета да ги регистрират.

         Община Враца разчита на гражданската позиция на домоуправителите и спазване изискванията на Закон за управление на етажната собственост от тяхна страна.