начало » Новини
26.02.2018
Служители на звено „Инспекторат“ започнаха проверки за непочистени от сняг търговски обекти

Служители на звено „Инспекторат“ започнаха проверки за непочистени от сняг търговски обекти

Служители на звено „Инспекторат“ към Община Враца започнаха проверки, свързани със спазване на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца. Според нормативния документ, чл. 67,  всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат недвижими имоти или части от тях, са длъжни да опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в определените прилежащи площ, да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а също така и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите до сградите.

Според Наредбата почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на лицата, извършващи съответната дейност.

Нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно посочения размер глоба в Наредбата.