начало » Новини
07.03.2018
На 90% е запълнен капацитет на язовирите в Община Враца

На 90% е запълнен капацитет на язовирите в Община Враца

Към момента на 90 % е запълнен капацитетът на язовирите в Община Враца. Това установи проверка, извършена от експерти на общинска администрация в града. Инспектирани са всички язовири и реки на територията на Общината.

Установено е, че има повишаване на нивото на водоемите, но няма опасност от преливане през стените на язовирите. Навсякъде водата се изпуска контролирано през основните изпускатели.

Изпратени са разпоредителни писма до всички концесионери на язовири и кметове на населени места да следят нивата на водоемите и тяхното състояние, като ежедневно ще бъде извършван контрол.

На територията на Община Враца има 21 язовири и един рибарник. От тях 7 се стопанисват от Общината, а останалите са дадени на концесия.