начало » Новини
08.03.2018
Нова растителност ще бъде засадена по ската на река Лева

Нова растителност ще бъде засадена по ската на река Лева

Нова и подходяща за местността растителност ще бъде засадена по ската на река Лева, след извършеното санитарно прочистване. На 14 февруари 2018 година, след преминалата през града буря, със заповед на кмета на Община Враца е назначена комисия за преглед на фитосанитарното и техническо състояние на растителността около реката.

След извършената проверка, експертите са установили, че е необходимо аварийно премахване на част от растителността. По скатовете на р. Лева съществуват и дървета, опасни за живота и здравето на хората, поради лошото им състояние. С протокол са описани дейностите, които ще бъдат извършени, а дърветата за премахване – маркирани.

Ще бъдат запазени всички растителни видове, а премахнатите ще бъдат заменени с нови през пролетта, както следва:

 

Широколистна растителност:

-                     Alnus glutinosa (Черна елша)

-                     Rubinia pseudoacacia (Рубиния акация)

-                     Carpinus betulus (Обикновен габър)

-                     Albizia julibrissin (Албиция)

-                     Cercis siliquastrum (Див рошков)

Иглолистна растителност:

-                     Picea pungens ‘Glauca’ (Сребролистен смърч)

-                     Pinus nigra (Черен бор)

-                     Cedrus atlantica (Атласки кедър)

Храстова растителност:

-                     Corylus avellana (Леска)

-                     Cornus mas (Кучешки дрян)