Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
20.03.2018
Община Враца продължава да събира предложения за саниране на сгради

            След активната година на обновяване на над 11 жилищни сгради в града, Община Враца обявява процедура по събиране на предложения от сдружения на собственици за саниране на жилищни обекти.

            В рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийна ефективност на жилищните сгради във Враца.

            В рамките на проекта ще бъдат обновени многофамилни жилищни сгради, с капацитет до 35 самостоятелни обекта, проектирани преди 26 април 1999 година. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

            Обновяването на сградите включва дейности по конструктивно възстановяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подмяна на локалните източници на топлина, ремонт на общи части и електрическата инсталация, както и подобряване на достъпа за лица с увреждания.

            За участие в проекта е необходимо изпълнението на следните изисквания: учредяване и регистриране на Сдружение на собствениците, вписано в регистър БУЛСТАТ, както и подаване на заявление за интерес и финансова помощ към Община Враца.

            Крайният срок за подаване на заявленията от сдружения на собственици е 11 май 2018 година. За повече информация, начините за участие и необходимите документи, гражданите могат да се запознаят на следния адрес: http://www.vratza.bg/?category=55.