Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.03.2018
Изтича крайният срок за заявяване на временни търговски обекти за сезонна търговия

          Община Враца напомня, че изтича крайният срок, в който могат да се подават заявления от юридически и физически лица – търговци за ползване на временни търговски обекти за сезонна търговия, съгласно одобрена схема от главния архитект (за сезонно разполагане на преместваеми съоръжения за търговия) и общински площи за сезонна консумация на открито (летни тераси).

 

          Заявления за ползване (по образец) се подават в Информационния център в сградата на Община Враца не по-късно от 2 април 2018 г.

 

          Комисия от общинска администрация, ще разгледа постъпилите заявления (само за преместваемите съоръжения) и ще класира участниците по следните критерии:

-         заявен най-голям размер на ползвана площ;

-         стокова специализация;

-         други специфични условия, определени от комисията.

 

          Търговците следва да заявят реално използваната от тях общинска площ за разполагане на маси и столове за сезонна консумация на открито или временни търговски обекти за сезонна търговия.

 

За разполагане на маси и столове, за сезонна консумация на открито, за дните преди 01 април и след 31 октомври  на календарната година се събира такса на кв.м. на ден, а за сезона  на месец.

 

Разрешителните за търговска дейност ще се получават лично от заявителите или упълномощени от тях лица след заплащане на такса в Центъра за административно обслужване на Община Враца.

#
# # # #