начало » Новини
10.04.2018
Община Враца с превантивни мерки срещу неизползваеми автомобили

Община Враца с превантивни мерки срещу неизползваеми автомобили

От началото на месец април, служители от звено „Инспекторат“ към местната администрация започнаха проверки на излезли от употреба моторни превозни средства. Акцията е в изпълнение на приетата Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца. Със заповед на кмета Калин Каменов е създадена комисия, в която участват представители на звено „Инспекторат“, експерт „Транспортна и общинска инфраструктура“ към Община Враца, както и служител към Районното управление на полицията в града.

 Експертите поставят специални стикери на автомобилите, които не са преминали технически преглед последните две години и са разположени върху терени общинска или държавна собственост. След поставянето на указателните стикери, собствениците на превозните средства разполагат с едномесечен срок, в който да ги преместят в имот – частна собственост. При неизпълнение на разпоредбите, автомобилът се извозва принудително от лицензиран оператор, в депо за вторични суровини. От звено „Инспекторат“ уточняват, че ако собственикът на извозеното МПС не го потърси в 14-дневен срок, то ще бъде разкомплектовано.

 

Целта на инспекциите е да бъдат освободени междублоковите пространства от неизползваемите превозни средства. Община Враца апелира жителите на град Враца да подават сигнали за подобни автомобили на телефон: 0885 11 88 57.