начало » Новини
13.04.2018
Централната пешеходна зона в града ще бъде напълно обновена

Централната пешеходна зона в града ще бъде напълно обновена

Община Враца ще започне изпълнението на проект за обновяване и модернизиране на централната пешеходна зона в града. Към момента е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на стойност над 6 милиона лева. Проектът е част от Инвестиционната програма на местната администрация и се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

            В края на месец март беше открита процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по централната градска част. Очаква се реалното строителство да започне в средата на юни месец, съгласно всички срокове, упоменати в Закона за обществените поръчки.

            Предвидените дейности по проекта са свързани с обновяване и модернизиране на следните участъци от Централната пешеходна зона в града – бул. „Никола Войводов” и площад „Христо Ботев“, с прилежащия парк до църквата „Св. Николай Мирликийски“.

            С реконструкцията ще се изгради по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и на местата за обществен отдих. С реализацията на проекта ще се постигне единна концепция, която включва пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, както и различни форми на градско озеленяване.

 

            В рамките на проекта съществуващите дървесни видове няма да бъдат премахвани, с изключение на тези, които са изсъхнали. Предвижда се засаждането и на нови растителни видове и дървета, които са специфични за географските ширини. Целта е да се увеличат значително зелените площи, както и да бъдат изградени изолиращи ивици – или така наречената ветро -, шумо - и прахова бариера. Новите дървесни видове ще са с по-голяма цветна корона, която позволява украсяване през есенно-зимния период.

            След реализиране на проектните дейности, Враца ще разполага с модернизирана пешеходна зона, осигуряваща необходимия комфорт на преминаващите и съобразена със специфичната архитектура на града.

            Проектантите подчертават, че настоящият проект е разработен на база оценка от страна на 7-членна комисия от експерти, създадена със заповед №2696/29.12.2014г. В допълнение, специалистите посочват, че през 2015 година е извършено публично оценяване от населението. Мнозинството от  участвалите граждани са гласували за настоящия идеен проект.

            Строителните дейности ще се извършват поетапно, съгласно утвърдена и предварително публично оповестена схема. Предстои монтирането на информационни табла в различните зони, на които ще бъдат поставени графични изображения на идейния проект, одобрен от гражданите. Проектантите уточняват, че визуализациите са спомагателни средства, тъй като реалните строителни дейности се извършват по чертежи и архитектурни планове.