Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
11.05.2009
"Ден на Кмета" се проведе в село Нефела. Присъстваха кметовете и кметските наместници на селата от община Враца.

Изнесено заседание на „Ден на Кмета” се проведе в кметство Нефела. В дневния ред бяха залегнали въпроси по спазване на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на населението, военния отчет на кметствата, почистване на нерегламентираните сметища.

На заседанието беше обсъдена и организацията по създаване на доброволни формирования като сили за реагиране при кризи и бедствия. Предвижда се доброволците да сключват договор, да се считат в неплатен отпуск за времето на изпълнението на договора, да им се плаща възнаграждение за сметка на държавния бюджет в размер, определен от Министерския съвет. Доброволците ще бъдат застраховани срещу злополука по време на работа, както и ще бъдат осигурявани. Кметовете на кметства сами трябва да изберат кой ще работи в доброволните формирования.

Кметове на кметства присъстваха и на презентация организирана от отдел „Здравеопазване” към община Враца на тема „Борбата с паразитите - кърлежите”. Бяха набелязани конкретни мерки на кои възлови места по селата трябва да се обезпаразитява с препарати. Кметовете на кметства се ангажираха да изготвят списъци, но като основни бяха посечени –детските градини, парковете и училищата.

На заседанието беше обсъдено и писмото, изпратено от 16 кметове на кметства до кмета на община Враца инж. Тотю Младенов и председателя на Общинския съвет Николай Коцев. В него кметовете настояват да се осигури кабинет с необходимото оборудване, в който да се помещава координатор на сдружението – „Бъдеще на село”. Решенията на общинския съвет по въпроси, касаещи населените места по села да се вземат, след писмено становище на кметския наместник и кметството, свързване на всички кметства с интернет връзка, възможност да се ползват данните от локална база ЕСГРАОН, представителните средства на кметството да са не по-малко от 800 лв. Общо исканията са в 13 точки. Председател на сдружението е Радослав Котов.

Н. Божилова