Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.05.2018
Нова уникална апаратура в МБАЛ „Христо Ботев“ и ДКЦ 1

Нова уникална апаратура в МБАЛ „Христо Ботев“ и ДКЦ 1

Иновативна апаратура за обездвижване на крайници ще бъде поставена в МБАЛ „Христо Ботев“ и Диагностично-консултативния център във Враца.

Апаратурата е собственост на фирма „Да Транс“ ООД и е уникална за територията на целия Европейски Съюз. Закупуването й е финансирано по  проект „Внедряване и реализация на екзоскелетна шина за гипсиране и обездвижване на крайници“, с договор за ДБФП №BG16RFOP002-1.001-0176-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Инвестицията включва по един брой медицински триизмерен скенер за предмишница и софтуер, който позволява преобразуване на рентгенови и томографски изображения в 3D изображения на счупения крайник. Скенерите, които ще бъдат позиционирани в двете лечебни заведения, са автоматично свързани с широкоформатни 3D принтер машини, които отпечатват медицинска шина, изработена индивидуално за всеки пациент.

При изпълнение на определени изисквания на фирмата собственик има възможност за безвъзмездно поставяне на 12 бр. шини на граждани с нужда от гипсиране и обездвижване на предмишница.

Решението за поставянето на уникалната апаратура в града бе взето по време на среща на кмета на Община Враца Калин Каменов с управителя на  компанията Георги Джойков и директора на ДКЦ 1 д-р Огнян Тошев.

  

#
# # # #