Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.06.2018
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2017 г.

Регистр.индекс и дата                                                                     

9100-740/29.06.2018 г. 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.53, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца, председателят на Общински съвет – Враца отправя покана към ръководителите на бюджетни звена, кметовете и кметските наместници, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в Публично обсъждане Отчета на бюджета  на Община Враца за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 10.07.2018 г. (вторник) от 17,30 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в Секция „Общински съвет”.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да отправите писмено на електронен адрес: obsavet@vratza.bg.

  

С уважение

Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

#
# # # #