Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.08.2018
Враца се включва и с разделно събиране в кампанията „Да изчистим България заедно“

В най-мащабната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“ 2018  г., която ще се проведе на 15 септември /събота/ от 09:00 ч.  до 12:00 ч. като партньори на Община Враца ще се включат и фирмите „Индустриални суровини” ЕООД, „Екопак България” АД, „ЕКОПРОЕКТ“ ООД и ОП БКС.

     За първи път Община Враца иска да превърне деня на кампанията и в ден за организирано предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци. Участниците в доброволческата инициатива - домакинства и сервизни бази могат да се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ (бяла и черна техника - телевизори, домакински уреди, телефони, компютри и др. електрически уреди), негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА, рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, пластмасови опаковки, хартиени опаковки, стъкло/, отпадъци от текстил и кожа, както и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

     Община Враца се обръща към желаещите да се включат в разделното събиране, да спазват следните изисквания:

§       Електрическо и електронно оборудване, както батериите и акумулаторите ще се извозват, след заявки от гражданите на подадени телефони за връзка и трябва да бъдат приготвени за товарене от прилежащите тротоарите, пред входовете на жилищните блокове.

§       Събраните рециклируеми отпадъци да се депонират в чували до цветните контейнери за разделно събиране, ако същите са със запълнен обем.

§       Отпадъците от текстил и кожа да се поставят в специалните съдове, разположени на територията на града, а при запълнен капацитет или липса на такива, да се събират в чували и да се поставят на контейнерните площадки, до съдовете за битов отпадък.

§       Излезлите от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата да се разполагат на контейнерните площадки за битови отпадъци, с осигурена възможност за товаренето им на превозни средства.

    Лица за контакт, ангажирани с организирането и провеждането на кампанията:

·       Галя Блехова – главен експерт „Екология“ в отдел ПИОС, тел.: 0887 900357 (gblehova@vratza.bg)

·       Нели Ценова – главен експерт ОООС в отдел ПИОС, тел.: 0876 965346

#
# # # #