начало » Новини
10.09.2018
Продължава приемът на заявки за участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

   Община Враца продължава приема на заявки за участие в кампанията „Да изчистим България заедно“. До момента са постъпили 16 заявления от граждани, кметства, училища, детски градини и институции.
За всички участници са подсигурени чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани в пунктовете в кварталите „Дъбника“, „Бистрец“ и „Кулата“. Материали могат да бъдат получени и в сградата на Община, в стая № 12, Враца от отдел „Публична инфраструктура и околна среда“.
   За поредна година, инициативата „Да изчистим България заедно“ ще обедини доброволци от цялата страна на 15 септември /събота/. Жителите на Община Враца, които желаят да се включат могат да попълнят заявка за участие на интернет страницата на администрацията. Тази година сред определените за почистване са районите на парк „Хижата“; коритото на р. Лева от разклона за с. Згориград до табела Враца (в т.ч. прохода „Вратцата“), зелената ивица до канала на бул. „България“, ж.к. „Дъбника“; зелената ивица при ул. „Георги Апостолов“ и спортен комплекс „Христо Ботев“; прилежащата ивица около канала „Медковско дере“, каналът при бул. „България“  пред ж.к. „Сениче“, междублокови пространства, детски и спортни площадки.
   За първи път Община Враца иска да превърне деня на кампанията и в ден за организирано предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци. Участниците могат да се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, рециклируеми отпадъци, отпадъци от текстил и кожа, както и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата.
   Тази година като партньори на Община Враца ще се включат и фирмите „Индустриални суровини” ЕООД, „Екопак България” АД, „ЕКОПРОЕКТ“ ООД и ОП БКС.