Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.10.2018
Читалища от община Враца получават пари за книги

Седем читалища от община Враца са одобрени за финансиране по Програма на Министерство на културата „Българските библиотеки -  съвременни центрове за четене и информираност” и ще попълнят библиотечните си фондове с книги на стойност 10 551 лв.

Цялата програмата е на стойност 998 998 лв. и целѝ освен да подпомогне българските издателства, да даде възможност за попълване на книжния фонд на библиотеките с нови заглавия.

Финансирани са читалищните библиотеки в следните населени места: Бели извор - 1402 лв., Девене - 1092 лв., Згориград - 1500 лв., Нефела - 1518 лв., Паволче - 1893 лв., Три кладенци - 1121лв. и Чирен - 2025 лв.

Предстои сключване на договори на читалищата с Министерство на културата.

По същата програма финансиране на стойност 8 200 лв. е спечелено и от Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца.