начало » Новини
15.10.2018
Изтича последният срок за плащане на данъци

Община Враца напомня на гражданите и фирмите за изтичащ в края на месец октомври законов срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2018 година.

         Плащането може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца, ул. „Петропавловска” № 43, етаж 3, стая 21, или по банков път по IBAN: BG73IORT80488416257400,                  BIC: IORTBGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК АД – ФЦ Враца, вид плащане: за Патентен данък – 441400; за Данък върху превозни средства – 442300; за Данък върху недвижими имоти – 442100; за Такса за битови отпадъци – 442400.