Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.10.2018
Община Враца продължава да осигурява топъл обяд на 120 лица

     На 04.10.2018 г. беше подписано Допълнително споразумение между Община Враца и Агенция за социално подпомагане към Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Изпълнението на заложените дейности по Проект „Топъл обяд 2016 г.” се осъществяват по график. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2019 г., а размерът на финансирането е на стойност  284 600,45 лв.

Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. С реализиране на дейностите по проекта се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община:

-       Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП (Правилник за прилагане на закона за соц.подпомагане);

-       Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-       Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат, чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност;

-       Скитащи и бездомни.

      В момента услугата се предоставя на 120 лица в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни на всеки месец. Предоставят се и съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции и други констатирани потребности.

      Приемът на документи от кандидат-потребители е отворен. Всеки желаещ да получи допълнителна информация може да се обърне към екипа по Проекта в сградата на Общинска администрация – Враца.

#
# # # #