начало » Новини
21.05.2009
В ход е изпълнението на проект на Община Враца по Оперативна програма „Регионално развитие”.

В ход е изпълнението на проект на Община Враца по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вече 10 месеца Община Враца изпълнява дейности по проект „Създаване и гарантиране на качествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”. Той е на стойност 5,8 млн. лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.Продължителността на проекта е 19 месеца. След проведените тръжни процедури от края на миналата година четири фирми - ОПАЛ-94 АД - Враца, "Обединение за Враца I” - София, ДП "Строителство и възстановяване" - София и „Тимко” ООД - София извършват реконструкция, обновяване и ремонт на училищата, обект на интервенция по проекта, а две фирми - „Енемона” - Козлодуй и "Обединение за Враца ІI” - София внедряват мерки за енергийна ефективност. Ремонтните дейности са по различно време за отделните училища. В СОУ „Н. Войводов” – Враца се осъществява ремонт на басейна с прилежащи съблекални и бани. В НУ ”Иван Вазов” – Враца е завършен ремонта на класните стаи и коридори – І и II етаж, на медицинския кабинет и на физкултурния салон; подменена е дограмата на коридори, класни стаи и кабинети І и II етаж, също и на физкултурния салон и стълбищните клетки. В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Враца е завършен ремонта на класни стаи и коридор - І и II етаж, сменена е дограмата на класни стаи, коридори І, II и III етаж и на стълбищните клетки; ремонтирани са тоалетните на III и IV етажи. В СОУ „Козма Тричков” – Враца е приключил ремонта на актовата зала и на работилницата по домашна техника и икономика, сменена е дограмата на сутерена и вътрешните врати на класните стаи на II етаж. В СОУ „Васил Кънчов” - Враца са ремонтирани малката сграда и работилниците по дърво и металообработване, подменена е дограмата на малкия корпус, също и вътрешните врати на класните стаи и на трети етаж основен корпус. В Езиковата гимназия „Йоан Екзарх” – Враца приключи подмяната на вътрешна дограма - каси и врати на класните стаи, подмяната на настилките и ремонта на мазите и бомбоубежището. В Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” – Враца са подменени вратите на класните стаи, подновено е и дюшемето във физкултурния салон. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Девене е завършена подмяна на дограмата и ремонта на тоалетните. В Детска ясла 6 - Враца е подменена дограмата и е завършен вътрешния ремонт и ремонта на метален парапет тераси. В ЦДГ №13 е сменена дограмата и е направена топлоизолация на сградата. В ЦДГ №14 са ремонтирани кухнята и тоалетните на ІІ-ри етаж, коридорите и тоалетните на сутерена; завършена е подмяна на дограмата. В ЦДГ №17 е сменена дограмата, ремонтирани са занималните на І-ви и II-ри етаж, кабинета по изкуства и два броя кухненски офиси. Създадена е организация да не се нарушава учебния процес. Ремонтните дейности ще приключат до началото на новата учебна година. След приключване на ремонтите ще последват енергийни одити на 8 училища. Предстоят и доставки на оборудване, което ще създаде възможност за усъвършенстване методите на преподаване.  

С. Ганева