Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.10.2018
Калин Каменов: „Пропуски при проектирането, водят до забавяне на изпълнението на проекти във Враца“

Калин Каменов: „Пропуски при проектирането, водят до забавяне на изпълнението на проекти във Враца“

            „Дейностите по обновяване на обекти от образователната инфраструктура на община Враца стартираха с 5-месечно закъснение. В момента се извършва ремонт в шест учебни заведения, като толкова е и броят на строителните фирми и на надзора. Същевременно сроковете за изпълнение са различни. Основна причина за забавяне на дейностите е липсата на адекватно проектиране, при изготвянето на предложенията през 2015 година, както и обжалването на обществените поръчки.“ – заяви кметът Каменов  по време на пресконференция.

В рамките на срещата, ръководителят на проекта за образователната инфраструктура – инж. Нина Калеева представи информация за напредъка на ремонтните работи. „На 95 % са завършени дейностите в детска градина „Европейчета“, като предстои изграждането на вертикалната планировка в двора. В учебния корпус на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ ремонтните дейности са завършени. В спортната зала на гимназията са въведени мерки за енергийна ефективност, извършен е ремонт на покрива и е подменена дограмата. Обектът е готов на 95%, предстои полагането на новата настилка на залата.“ – коментира инж. Калеева.

Във връзка с изграждането на многофункционалната спортна зала в Средно училище „Христо Ботев“, ръководителят на проекта заяви, че в техническата документация през 2015 година не е отразено, че през имота на гимназията преминава водопровод. „По преценка на проектантите съществуващият водопровод трябва да бъде  преместен. Това наложи временно да бъде преустановено строителството, докато се допълни проектната документация.“ – добави Калеева.

На пресконференцията бяха обсъдени и ремонтните работи в детските градини „Зора“, „Дъга“ и „Знаме на мира“. В учебните заведения „Дъга“ и „Зора“ строително-ремонтните дейности са завършени на 70%.  Ежедневно се извършват проверки на място, за да се проследи на какъв етап е строителството.  В детска градина „Знаме на мира“ ремонтът стартира със закъснение, поради обжалване на обществената поръчка. Към момента обектът е завършен на 30%.

Образователната инфраструктура е част от Инвестиционната програма на Община Враца и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата, които ще бъдат вложени са в размер на 6 385 000 лв.

#
# # # #