начало » Новини
22.10.2018
Обсъдиха готовността за снегопочистване в община Враца

Обсъдиха готовността за снегопочистване в община Враца

            На заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, бе обсъдена готовността на институциите в община Враца за снегопочистването. Председателстващ на срещата бе заместник-кметът Мария Попова.

            В рамките на заседанието, директорът на финансовата дирекция в местната администрация Румяна Маринова представи  предвидените средства за снегопочистване и поддържане на пътната мрежа. „До края на 2018 година са отпуснати 35 336 лв. на кметствата за снегопочистване, а за зимно поддържане и почистване на общински пътища са предвидени близо 110 000 лв.“ – коментира Маринова.

            По време на срещата , вр.и.д. директор на ОП „БКС“ Борислав Димитров докладва готовността на предприятието за зимния сезон. „Към момента „БКС“ разполага с над 400 тона  сол и 560 кг. магнезиев хлорид. Техниката е в изправност и безпроблемно могат да се осъществяват функционалните задължения по снегопочистване. До края на месец октомври ще бъдат налични необходимите количества сол и пясък, с които да бъде обработена уличната мрежа в населените места.“ – каза Димитров и допълни, че ръчното почистване на пешеходните зони от сняг ще бъде извършвано от служители на „БКС“, с 9 роторни машини, трактори и мултикар.

            Ръководителят на строителната дирекция в Община Враца – инж. Нина Калеева уточни, че е проведена работна среща с кметовете на населени места и те ще представят сключените договори с  арендатори. „Открита е обществена поръчка за снегопочистване и на четвъртокласната пътна мрежа, на територията на общината.“ – добави Калеева.

            Същевременно е създадена организация в училищата и детските градини за предстоящите зимни условия, като на заведенията, които се отопляват на твърдо гориво са доставени дърва и въглища.

            Представителите на полицията, водоснабдителното дружество, ЧЕЗ, както и на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“  коментираха, че ще оказват пълно съдействие за безпроблемното осъществяване на дейностите по снегопочистване на територията на община Враца.

            На срещата присъстваха още: директорът на МБАЛ „Христо Ботев“ – Евгени Любенов, пълномощниците на кварталите „Младост“, „Дъбника“ и „Кулата“, както и експерти от местната администрация.