Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.01.2019
Бюджетът за 2019 година бе приет с мнозинство

Бюджетът за 2019 година бе приет с мнозинство

    С 29 гласа „ЗА“ бе приет Бюджетът на Община Враца за 2019 година. Решението бе взето с мнозинство от общинските съветници на редовно заседание на местния парламент.
    В началото на заседанието приоритетите на Бюджет 2019, основните финансови показатели и планираните дейности бяха представени от кмета Калин Каменов. „Основната цел на проекта за бюджет за настоящата година е подобряване качеството и обхвата на публичните услуги, които предоставя местната администрация, както и ефективното разпределение на средствата за поддържане и изграждане на инфраструктурата. Приоритетите за 2019 година са: създаване на благоприятна среда за инвестиции, подобряването на инфраструктурата, както и новият обществен транспорт“ – коментира Каменов и допълни, че Община Враца ще разполага с бюджет от 67 534 970 лв., с включения преходен остатък, като се запазват ниските нива на данъчно облагане.
        Кметът посочи, че в Капиталовата програма на местната администрация за 2019 година са предвидени 3 300 000 лева за нов обществен транспорт.
        В разходната част на проектобюджета са включени над 770 000 лв. за дейности по транспорта, а 745 940 лв. е стойността на средствата, предвидени за улично осветление. При изготвяне на финансовия документ, Община Враца отчита ръст и в планираните инвестиции за благоустрояване и текущи ремонти – 790 352 лв., за общинските пазари – 132 867 лв., за пенсионерските клубове – 188 874 лв., както и за младежките дейности, чиито средства са в размер на 600 918 лв.

       През 2019 година се увеличава и размерът на помощите за новородени деца от 250 на 300 лв. за новородено и по 350 лв. за близнаци. Предвидено е и закупуването на нова техника за ОП „БКС“ за 250 000 лв., а за субсидии на спортните клубове са заложени половин милион лева.
    В презентацията си, Каменов отбеляза, че са проведени разговори с представителите на всички групи общински съветници, които са приели поканата. „Голяма част от предложенията на групите бяха възприети и включени в проекта за бюджет на Община Враца. Преди официалното гласуване в Общински съвет се проведе и обществено обсъждане, на което гражданите имаха възможността да правят предложения“ – каза още кметът Калин Каменов.
    Вносителят на докладната за Бюджет 2019 – Калин Каменов предложи промяна в Капиталовата програма, с която да бъдат включени 65 547 лв. за подмяна на абонатната станция и извършване ремонт на канализацията в ДГ „Единство, Творчество, Красота“.
    По време на редовното заседание се отбеляза двойното увеличение на средствата за населените места от общината, като се представи и детайлен списък със средствата, разпределени по села.
    След като приключиха разискванията, проектът за бюджет бе подложен на гласуване. В края на сесията, кметът Калин Каменов коментира, че това е най-големият бюджет, с който Враца е разполагала в последните години и че успешното реализиране на поставените цели, ще гарантира положителното и ускореното развитие на Враца.

#
# # # #