начало » Новини
12.03.2019
Глоби до 50 000 лева за безразборно разкопаване на улици

При извършване на аварийни и планови ремонти, както и при изграждането на нови мрежи, изпълнителят на строителните дейности да възстанови компрометирания участък цялостно, а не само площта на разкопаванията. Това е предложението на местната администрация, което ще бъде обсъдено на обществена консултация на 11 април, от 17:00 часа.

Допълненията в Наредбата се налагат заради разкопавания на общински пътища от страна на различни дружества, при които често се компрометира и съпътстващата инфраструктура – бордюри, тротоари и пр. Експертите от Община Враца са категорични, че възстановяването само на площта на разкопания участък е неефективна практика, тъй като се получават пропадания и се намалява значително експлоатационния срок. С приемане на допълненията ще бъде намален броят на невъзстановените улици, тротоари и зелени площи, за чиято поддръжка е отговорна  Община Враца.

            Към момента  има приета Наредба с решение на Общински съвет, съгласно която възложителите на ремонтни дейности трябва да възстановят в срок от 30 календарни дни засегнатите имоти – общинска собственост.

Действащата наредба определя гаранцията за възстановяването на разкопаните терени, като тя може да бъде под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Враца или като банкова гаранция. Гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година от датата на приемане на ремонтни дейности или от въвеждане на обекта в експлоатация.

С цел ефективност при спазването нормативния акт, местната администрация изпраща писма до всички възложители на строително-монтажни работи, които извършват прокопавания на терени общинска собственост. Дружествата са задължени да изготвят инвестиционни програми, в които да са приложени графици за изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности.

Всички дружества са уведомени, че извършването на ремонтни работи, които не са включени в инвестиционните програми за годината, са забранени. На юридическите лица и едноличните търговци, нарушаващи разпоредбите на Наредбата, ще бъдат налагани имуществени санкции в размер от 10 000 до 50 000 лв.