Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.03.2019
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ на 16 април 2019г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца

 Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Враца.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвижда създаването на подзаконова регламентация на условията и реда за издаване на разрешение за ползване на място-общинска собственост за местодомуване на леки моторни превозни средства (МПС) чрез поставяне на „паркинг-скоба“ (ограничител за паркомясто) върху местата, определени в план-схеми, одобрени от главния архитект на общината.

Обществената консултация ще се проведе на 16 април 2019г., от 17.00ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.

 

 С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

#
# # # #