начало » Новини
23.04.2019
Община Враца и Уницеф - заедно в подкрепа на родители на деца с увреждания

Община Враца подписа меморандум за сътрудничество с Уницеф за изпълнение на програмата „Работилница за родители на деца с увреждания и затруднения в развитието“. Програмата е с продължителност 2 години, като изпълнението й включва провеждане на тематично свързани семинари, насочени към подкрепа на родители на деца с увреждания.

В рамките на партньорството, се сформират две групи от по 8-12 родители на деца със затруднения в развитието или увреждания на възраст до 8 години. Всяка група посещава серия от общо 11 семинари, специално разработени от Уницеф.

Работилниците се провеждат в Общностния център за деца и семейства във Враца, с водещи - предварително обучени психолог и социален работник. Първата група вече стартира работа и към момента в нея участват 10 родители на деца с увреждания или проблеми в развитието. През 2020 г. ще се реализира и втората работилница, с края на която приключва и срокът на споразумението по Меморандума.

По време на работилниците, УНИЦЕФ осигурява супервизия и методическа подкрепа на водещите специалисти и популяризира програмата и нейните резултати сред заинтересованите среди.