начало » Новини
19.04.2019
Община Враца и сдружение обявяват литературен конкурс

В рамките на проекта „Отвъд хоризонта“, Община Враца и Сдружение Алианс Балкани обявяват литературен конкурс на тема: „Отвъд хоризонта или важните неща - невидими за очите, видими за сърцето!".

Участниците има възможност да се включат в поетичното състезание с есе, разказ, приказка или стихотворение – до две печатни страници. Творбите трябва да бъдат изпратени до 20 май 2019 година, на адрес: улица „Стефанаки Савов“ №6, Община Враца, отдел „Образование и култура“ – стая №95 или на електронна поща: obrazovanie_kultura_vr@abv.bg.

Предадените материали ще бъдат оценявани от компетентно жури, в две възрастови категории – от 7 до 11 години и от 12 до 16 години.

Отличените участници ще получат грамоти и награди, а призьорите в конкурса ще имат възможност да представят произведенията си пред публика.

Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА - нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България. Проектът се реализира в партньорство между сдружение "Алианс Балкани" и Община Враца.