Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.06.2019
Временна организация на движението на моторни превозни средства чрез въвеждане на пропускателен режим на 22.06.2019г. и на 23.06.2019г. на територията на провеждане на Национален фолклорен събор „Леденика“.

З А П О В Е Д

№   950  от  14.06.2019 г.

 На основание чл. 44, ал.1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с провеждане на Национален фолклорен събор „Леденика“ организиран от Община Враца на 22.06.2019 г. и 23.06.2019 г.

I. ОПРЕДЕЛЯМ

Временна организация на движението на моторни превозни средства чрез въвеждане на пропускателен режим на 22.06.2019г. и на 23.06.2019г. на територията на провеждане на Национален фолклорен събор „Леденика“.

II. НАРЕЖДАМ 

Началника на РУ – Враца към ОД на МВР - Враца да осигури опазване на обществения ред по време на провеждане на мероприятието. 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Враца.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Дакева - Секретар на Община Враца и Началника на РУ-Враца  към ОД на МВР  Враца.

      Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените лица за сведение и изпълнение.

 

КАЛИН КАМЕНОВ        /П/

Кмет на Община Враца