начало » Новини
17.06.2019
Наградиха победителите в художествено-творчески конкурси

Наградиха победителите в художествено-творчески конкурси

На церемония, в Регионална библиотека „Христо Ботев“ във Враца, бяха наградени победителите в конкурсите за рисунка и литературна творба на тема „Отвъд хоризонта или важните неща -  невидими за очите, видими за сърцето!“. Художествените надпревари са организирани по проект, изпълняван от Сдружение „Алианс Балкани“ и Община Враца.

Участие в конкурса за рисунка взеха над 30 деца от различни школи по изкуства и училища в градовете Враца и София, както и деца и младежи, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Враца, Преходното жилище в град Враца и Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – Лом. Малките художници бяха разделени в две възрастови групи: 7-11 г. и  12-16 г.

В първа възрастова група /7-11 г./ на първо място се класира Юлия Сергей Каменова (9 г.) - ЦПЛР „Център за работа с деца“, след нея се наредиха възпитаничките на Арт студио „Армеро“ - Ивайла Кирилова на 8 г. и 11-годишната Преслава Петрова.

Първото място във втора възрастова група /12-16 г./ спечели Ралица Цекова от Средно училище „Козма Тричков“, второто място отиде при Катрин Саид Дауд от същото учебно заведение и третото място е за Криста Пешковска от Средно училище „Никола Войводов“.

В конкурса за литературна творба се включиха 7 участници. Отличените сред тях са Ния Петрова от ПЕГ „Йоан Екзарх“, второто място е за Мария Тодорова от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и трета награда е за Момчил Николов.

 

Всички останали участници получиха поощрителни награди.

Победителите в конкурсите получиха своите награди от Маринела Петрова -  директор Дирекция „Образование, здравеопазване и социални дейности“ и Ралица Мусова – председател на Сдружение „Алианс Балкани“.

Инициативите са част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца.