Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
03.07.2019
С пилотен проект Враца и европейски градове ще създават иновации за местните общности

Интегрираното градско развитие, социални и образователни иновативни методи и общи решения на проблемите пред местната общност са част от дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проект, спечелен от Община Враца. Проектът цели увеличаване на ролята и добавената стойност на дейностите на корпоративна социална отговорност на фирмите на местно ниво, с цел по-добро справяне с възникващите проблеми и неудовлетворени местни нужди.

         Водещ партньор в проектното предложение е италианският град Милано, като инициативите ще бъдат изпълнявани от общини от европейските държави – Латвия, Хърватия, Португалия, Испания, Унгария, Словакия и Франция. Общата стойност на първата фаза на проекта за всички партньори е в размер на 300 000 лева, като средствата са осигурени по програма „УРБАКТ III 2014-2020“.

         В първите шест месеца ще бъде създадена работна група от общините, представителите на местния бизнес и гражданското общество, чиято основна цел е да се търсят решения на актуални проблеми пред общността. Проектът предвижда и внедряването на социални иновации.

  „УРБАКТ ІІІ 2014-2020“ е една от програмите на Европейския съюз за сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти (градове) в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие. Тя е инструмент на Кохезонната политика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и обхваща територията на всички 28 държави-членки на Европейския съюз, както и две страни-партньори: Норвегия и Швейцария.