начало » Новини
30.08.2019
Детски Еко празник в деня „Да изчистим България заедно“

Детски Еко празник в деня „Да изчистим България заедно“

Община Враца и „Екопак България” АД, подаряват детски Еко празник за всички малки жители, в деня на деветото издание на Националната кампания „Да изчистим България заедно“ – 14 септември. Чрез куклен театър ще се разкаже на децата как да опазват природата и да събират разделно. Представлението ще започне в 10:00 ч. пред сградата на общината. На всяко дете организаторите ще подарят книжка, магнитче с приказни герои, балони, очакват ги и още много изненади.

Най-мащабната доброволческа кампания за поредна година ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации, както и доброволци, в името на каузата за по-чиста околна среда. Във връзка с реализирането на събитието,     общинска администрация се обръща към жителите на града и населените места да се включат активно в почистването на обособени територии във Враца.

Стартът на кампанията е в 09:00 ч., а определените места за почистване са:

-         Корито на река „Лева” от разклона за село Згориград до кв. „Бистрец“, велоалея - от парк „Хижата“ към комплекс „Чайка“, парк „Хижата", входно-изходни артерии на града, гората към ТЕЦ „Младост“, каналите на – „Медковско дере“, „Скакля“, ул. „Георги Апостолов“, при бул. „България", пред  ж.к. „Сениче” бл. 74, бивши сервизни гаражи в ж.к. „Сениче“, под център „Зорница“, парк стадион „Христо Ботев“, от „Чифлика“ – база ГУСВ – ул. „Шипка“, пътят от Криводолско шосе към кв. „Кулата“, под жк „Сениче“ бл. 74, включително и канала.

И тази година Община Враца приканва жителите да се включат в организираното предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци. Участниците в доброволческата инициатива - домакинства и сервизни бази могат да се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ (бяла и черна техника - телевизори, домакински уреди, телефони, компютри и др. електрически уреди), негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА, рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, пластмасови опаковки, хартиени опаковки, стъкло/, отпадъци от текстил и кожа, както и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

Всички желаещи да се присъединят към кампанията „Да изчистим България заедно“, трябва да подадат заявка на сайта на Община Враца - http://www.vratza.bg/?page=6.

Информацията е необходима, за да може да се осигурят необходимите помощни материали /чували и ръкавици/, както и за организиране на своевременното извозване на събраните отпадъци.

Като партньори на Община Враца се включат и фирмите „ЕКОПАК България” АД, „Индустриални суровини” ЕООД, „ЕКОПРОЕКТ“ ООД и ОП БКС.

Лица за контакт, ангажирани с организирането, провеждането и разясняването на кампанията:

•   инж. Христос Мингас Началник отдел ПИОС - тел. 0887 900 318 (mingas@vratza.bg)

•   Галя Блехова – Главен  експерт „Озеленяване и ООС“  в отдел ПИОС, тел. 0887 900 357 (gblehova@vratza.bg)

•   Елица Богданова – Младши експерт „Екология“ в отдел ПИОС, тел. 0879 351 399