начало » Новини
12.09.2019
На 14 септември събираме разделно отпадъци

    И тази година Община Враца приканва жителите да се включат в организираното предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци, част от Националната кампания „Да изчистим България заедно“, която се провежда на 14 септември.
    Участниците в доброволческата инициатива - домакинства и сервизни бази могат да се освободят от всички излишни и ненужни отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ (бяла и черна техника - телевизори, домакински уреди, телефони, компютри и др. електрически уреди), негодни за употреба батерии и акумулатори – НУБА, рециклируеми отпадъци /пластмаса, хартия, пластмасови опаковки, хартиени опаковки, стъкло/, отпадъци от текстил и кожа, както и излезли от употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата.
    Събираните от граждани разделни отпадъци трябва да бъдат депонирани в чували или приготвени за товарене на прилежащите тротоари, цветни контейнери и контейнерни площадки.
    Всички желаещи да се присъединят към кампанията „Да изчистим България заедно“, трябва да подадат заявка на сайта на Община Враца - http://www.vratza.bg/?page=6 , след което могат да получат необходимите им чували и ръкавици в стая № 9, в рамките на работното време през седмицата и в деня на кампанията - от 09:00 ч. до 12:00 ч.
   Лица за контакт, ангажирани с организирането, провеждането и разясняването на кампанията:
•  инж. Христос Мингас Началник отдел ПИОС - тел. 0887 900 318 (mingas@vratza.bg)
•  Галя Блехова – Главен  експерт „Озеленяване и ООС“  в отдел ПИОС, тел. 0887 900 357 (gblehova@vratza.bg)
•  Елица Богданова – Младши експерт „Екология“ в отдел ПИОС, тел. 0879 351 399