начало » Новини
20.09.2019
Община Враца повишава качеството на Домашен социален патронаж

Община Враца повишава качеството на Домашен социален патронаж

Кметът Калин Каменов откри първата пресконференция по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“, чийто бенефициент е община Враца и се изпълнява от Общинско предприятие „Социални дейности“.

Директорът на социалното предприятие и ръководител на проекта - Юлия Кръстева, разясни целите на проекта и представи извършените дейности до момента.

По проекта ще бъде закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което ще замени амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще намали разходите за ел. енергия и ще предостави възможност за включване на нови потребители.

 

Понастоящем, жители на Община Враца, които ползват услугите, са 420, като това са възрастни и самотно живеещи, лица с увреждания и уязвими групи от областния град, както и от населените места Нефела, Чирен, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Три кладенци, Девене и Бели извор. Предстои разширяване  дейността на услугата чрез предоставянето й в село Оходен.

Проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“ е на обща стойност 29 995 лв. и се финансира от фонд „Социална закрила“, като близо 3 000 лв. са осигурени от бюджета на община Враца. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.11.2019 г.